Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำจาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานกฎหมายฯ
กลุ่มงานการเงินฯ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานการเงินประจำเดือน
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ต.ค. 2563
ถึง
14 พ.ย. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน 0023.5/1247 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2563
03 ก.ย. 2563
ถึง
03 ต.ค. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๐๕๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
07 ส.ค. 2563
ถึง
07 ก.ย. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๘๘๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องรายงานประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๓
09 ก.ค. 2563
ถึง
09 ส.ค. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๗๔๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
08 มิ.ย. 2563
ถึง
08 ก.ค. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๖๑๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
08 พ.ค. 2563
ถึง
08 มิ.ย. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๔๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
08 เม.ย. 2563
ถึง
08 พ.ค. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๓๕๐ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
12 มี.ค. 2563
ถึง
12 เม.ย. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๒๕๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
11 ก.พ. 2563
ถึง
11 มี.ค. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๑๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
09 ม.ค. 2563
ถึง
09 ก.พ. 2563
สกลนคร เมือง สถ.จ.สกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๕/ ๐๑๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-3090,0-42716-482,0-4271-5122  โทรสาร : 0-42716-482,0-4271-5122 อีเมล์ : admin@sakonlocal.go.th
Powered By 
sakonlocal.go.th